Followers

Google+ Followers

Saturday, 21 February 2015

Hebrew -- מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 20 בפברואר 2015
מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 20 בפברואר 2015

כבר זמן מה שישנה לאנרגיה של העולמות הגבוהים השפעה רבה יותר, וחלק גדול יותר במשחק בחייכם. זה יגבר באופן הדרגתי כאשר האנרגיות החדשות והישנות הופכות  להיות מוגדרות בבירור. זה משנה  יותר את האנרגיות הנמוכות יותר, ולכן  מרחיק את יכולתן לעכב את התקדמותו של האור. אכן, כפי שהייתם אומרים, עברתם אבן דרך בתהליך ושום דבר מלבד הצלחה נמצאת לפנינו. בינתיים זה עשוי להיראות שאין שינוי לכם במובנים רבים, אבל שינויים חיוביים מתרחשים  בכול עולמכם. דרכי הבדלנות היישנות אינן מקובלות יותר, ואנשים מתעוררים לעובדה שכגזע אנושי אחד אתם צריכים לעבוד ביחד עבור הטוב של הכול. כיוון שבמשך זמן רב, אלה אשר היו להם אינטרסים מוקנים שתמשיכו להתחרות אחד עם השני, יכלו להנציח את ההרגשה של אינדיבידואליזם יותר מאשר שיתוף פעולה הדדי. אולם,  אתם האנשים מתעוררים ומבינים שכגזע אחד, אלו האינטרסים שלכם לעבוד אחד  עבור השני. אנו מבחינים  שכאשר מדובר בסוגיות מרכזיות, אתם מגיעים מוכנים ביחד, ומציעים כוח עוצמתי מאוחד עבור הטוב.

Friday, 13 February 2015

Hebrew -- מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 13 בפברואר 2015מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 13 בפברואר 2015

האשליה בה אתם חיים בשעה שאתם נמצאים בכדור הארץ נובעת מעשייתכם, כיוון שהותר לכם חופש הבחירה כאשר חוויתם את הניתוק מהשלם. באופן טבעי,  אלה ברוח המלווים אתכם דרך חייכם הרבים ניסו להדריך אתכם לכיוון האור. שלב זה של המחזור בו אתם נמצאים מסתיים,  וניתנת לכם ההזדמנות האחרונה להשיג את השלב באבולוציה כאשר אין לכם יותר את הצורך לחיות ברטטים הנמוכים יותר. כל עוד הייתם במחזור זה ועבור רבים מכם זה היה מהתחלתם של לפני כמה 26,500 שנים, ההזדמנויות היו קיימות לצורך צמיחה דרך החוויה. אולם, כמה נשמות הפכו לכה חסרי אור וקשורות לרטטים הנמוכים,  שיש להם מושג מועט אם בכלל  איך להעלות את עצמם, או  על טבעם האמיתי. ביחד עם מדריככם הרוחניים, אנו גם מנסים להאיר אותם אבל רבים נמצאים בהכחשה. לכן,  בסוף המחזור, אתם עשויים להיות בטוחים שכל הזדמנות נלקחה ועזרה ניתנת לעורר נשמות לעצמי האמיתי שלהם.

Saturday, 7 February 2015

Hebrew -- מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 6 בפברואר 2015מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 6 בפברואר 2015


מהומה ממשיכה על פני כדור הארץ שלכם, עם זאת באותו זמן האור ממשיך לגדול בהוסיפו כוח לאלה אשר מפיצים את האור.  עדיין איננו יכולים לנבא מתי הוא יהפוך לכוח שולט, אבל זמן זה מתקרב במהירות.  ביחד עם הרמות הגוברות יותר מאי פעם של אור, לא יכולה להיות תוצאה אחרת,  וזה בולט כי ככל שיותר אנשים מאי פעם מוכנים להראות באופן פעיל את תמיכתם בעובדי האור. כשהזמן מתקדם, יהיה איחוד של הרבה יותר אנשים, ועבודתכם תעזור להחיש את ההתחלה האמיתית של ההתעלות. אנו מעודדים אתכם להישאר בבטחה בתוך האור שלכם, ולא להיות מעורבים באופן ישיר בנקמת דם כנגד אנשי האופל. הם יגיעו לסופם המוכתב כתוצאה מפעולותיהם כנגד