Followers

Google+ Followers

Friday, 6 March 2015

Hebrew -- מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 6 במרץ 2015
מסר של Mike Quinsey - SaLuSa , מיום 6 במרץ 2015

אני מביא ברכות מהכוחות הגלקטיים אשר עוקבים אחר התקדמותכם בעניין רב, מאחר וליווינו אתכם במשך חיים רבים. אולם, מעורבותנו אתכם לא היתה אף פעם יותר אינטנסיבית מאשר הינה עכשיו, כשאתם מתקרבים לסופן של חוויותיכם בפרדיגמה הישנה. הגענו ביחד כברת דרך ארוכה, ואנו מעריצים את נחישותכם לדבוק במטלותיהם ולהשיג ניצחון על אנשי האופל. העובדה שאתם כבר ניצחתם באופן אפקטיבי מאבק זה, אין משמעותה שאין לכם עבודה נוספת לעשות, והדגש הוא עכשיו לשמור על עמדתכם ברטטים הגבוהים יותר. הם עתידכם וגם הגנתכם  בשעה שאתם ממשיכים להתמקד על תפקידכם הנוכחי לסייע לאור. דברנו קודם לכן על יכולתכם לעמוד בתוך האור שלכם, ולא להיות מושפעים משום דבר המתרחש סביבכם. עכשיו שהגעתם כל כך רחוק, יצרתם הילה אשר פוטנציאלית היא בלתי חדירה, אבל זה תלוי ביכולתכם לשמור אותה ללא פגע. המשמעות היא שלא להיות מוסחים או להיות מוטעים מניסיונות כלשהם להטות את תשומת לבכם למקום אחר. שמירה על רוגע מול מצבים  שהינם מבחן לכוחכם, הוא האתגר איתו אתם מתמודדים.