Followers

Google+ Followers

Saturday, 6 April 2013

Mike Quinsey, personal message


מסר אישי של Mike Quinsey


4 באפריל 2013 :
הי חברים, 
לאור מצבי, אני החלטתי להפסיק לשלוח את המסרים של SaLuSa עד שאני בטוח שהבראתי ממחלתי. היה לי אירוע מוחי אשר השפיע על זכרוני, וכתוצאה מכך ההקלדה שלי היא איטית וקשה. כשאבריא באופן מלא, אני מקווה להתחיל בשנית לשלוח את מסרי, אבל עד אז אני אמשיך עם תוכניות הרדיו שלי אלא אם אני אמצא שאני נתקל בקשיים. 
אני מקוה שעם הזמן אני אחזור להיות חזרה כפי שהייתי (העצמי הנורמלי). רק הזמן יספר איזו רמה של התקדמות יכולה להיעשות. 
תודה לכם על התמיכה והסיוע שהן מאוד מוערכות. 
אני מקווה להיות מסוגל לתרום לחזרתו הסופית של האור ולנצחונו הסופי.
באהבה ובאור, Mike Quinsey

מעודכן מיום 5 באפריל 2013 :

הי חברים,
הייתי המום מתגובתכם הנעימה והאיחולים הטובים ביותר מאז אירוע המוחי שלי. למרבה המזל, אני רק חוויתי התקף לב מתון ביותר, למעשה הייתי לא מודע שהיה לי כזה, אבל זה השאיר אותי עם אובדן ווירטואלי של ראיה בעין אחת. אחרת, אני ללא פגע ומבין שראייתי עשויה לחזור. אבדתי זכרון חלקי בהתייחס לשימוש במחשב אבל זה יחזור בעזרת שימוש ותרגול. בשאר המובנים הזיכרון שלי עדיין מאוד טוב, ואני מצפה להחזירו בבוא העת. אני ממשיך עם תוכניות הרדיו שלי ואראה איך זה הולך, אבל אני לא צופה קושי רב בכך.
מובן מאליו  שאני צריך להתאים את עצמי לאופן חיים קל יותר, ולמעשה כיוון שאני לא יכול יותר לנהוג ברכב אני צריך לשנות את סגנון חיי. אבל אני עדיין מסוגל לתרום לאור, ומקווה להיות מסוגל להמשיך כרגיל. אני אצטרך לראות איך זה מסתדר.
תודה לכם על כל איחוליכם לחזרה בריאה לחיים נורמליים.
באהבה ובאור, Mike Quinsey


Translator - Gili Weizman

0 comments:

Post a Comment